Roboticare ontwikkelt en levert zorgrobots en ondersteunende technologie voor de zorgsector.

Zorgrobots en assistive technology gaan een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers en dragen bij aan de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de cliënt of gebruiker !

Op deze website kunt u kennismaken met de door Roboticare leverbare zorgrobots en technologieën.

Roboticare is

gespecialiseerd in

3 groepen zorgrobots:

Therapeutische robots
voor training, therapie, revalidatie.
Facility robots
voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Persoonlijke robots
voor meer zelfredzaamheid.

zorgrobot-revalidatie-patient

NIEUW : Robert; revalidatie zorgrobot.

De Robert revalidatierobot is een intelligente robotarm die zelfstandig alle soorten bewegingsoefeningen kan uitvoeren. Geschikt voor patiënten voor spoedige revalidatie (early mobilisation) na een operatie of bijv. een beroerte. Deze zorgrobot is te koop, te leasen of te huur.

Bekijk specificaties en prijzen.

Meer weten over zorgrobots ?

Neem contact op per mail, bel 0570-238228 of schrijf in voor de nieuwsbrief.

Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Roboticare (ook niet via een eigen netwerk).

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.


Privacy

De gegevens die u aan ons verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van de door u opgevraagde informatie of nieuwsbrieven. Roboticare maakt geen gebruik van cookies.


Links naar andere websites

Het is mogelijk dat u in onze communicatie of op onze website verwijzingen aantreft naar websites van derden. Roboticare is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites.