Rol van Roboticare.

Gebaseerd op ruim 15 jaar ervaring in de ontwikkeling, verkoop en implementatie van (innovatieve) zorghulpmiddelen, slaat Roboticare® de brug tussen ‘consument’ en ‘producent’.

Met aandacht voor alles wat nodig is om die producten succesvol te gebruiken en rendabel te maken. Van innovatief idee tot implementatie. Inclusief onderhoud en reparatie !

tilrobot

Erwin Vennik Roboticare

Achtergrond.

Roboticare is opgericht door Erwin Vennik.

In Nederland is hij met name bekend van de grootschalige introductie van Ergocare plafond-gemonteerde tilsystemen in verpleeghuizen en ziekenhuizen.

Speciaal voor de particuliere markt, werd in 2005 Domicare opgericht. Daarmee werd een 1e stap gezet om ‘langer thuis wonen’ voor mensen met een lichamelijke beperking en haar mantelzorgers beter mogelijk te maken. Met de formule Sani-Assist worden sinds 2007 diverse hulpmiddelen geleverd voor de zorgbadkamer.

Door de overname van het bedrijf RehaWash in 2009, heeft hij het volledig automatisch machinaal reinigen en desinfecteren van zorghulpmiddelen zoals rolstoelen en verpleegbedden op grote schaal mogelijk gemaakt. Het bedrijf RehaWash Systems is een begrip in o.a. Denemarken, Finland en Duitsland.

Met Vencare USA (2012) is hij de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de Staid. Een innovatief tilhulpmiddel, verkocht in Europa en de USA.

Gebaseerd op het veranderende toekomstbeeld en de rol die technologie daarin speelt, is in 2014 Roboticare opgericht. Roboticare richt zich op zorgrobots en assistive technology.

Enkele van onze klanten:

sutfene

vivensis

Philadelphia

cordaan-500-x-370

dichterbij

activite

trivium

insula

roc

rosengaerde

vitalis logo FC - woonzorg groep

zuyderland

Waarom robots in de zorg ?

Het zorglandschap zal de komende jaren sterk veranderen.

 1. Mensen die tot voor kort in een verpleeg- of verzorgingshuis woonden, zullen in de toekomst zelfstandig moeten wonen, in de eigen woning of in een kleinschalige voorziening.
 2. Aan de andere kant zal de zorgzwaarte en werkdruk in verpleeghuizen en ziekenhuizen nog verder intensiveren. Niet alleen in aantallen door de vergrijzing, maar ook door toename van de complexiteit van ziektepatronen.

Robotica is een veelbelovende technologie die kan helpen bij het op peil houden van het zorgniveau zoals we dat nu kennen en ook in de toekomst zouden willen handhaven, dit ondanks de toenemende vergrijzing en de teruglopende beschikbaarheid van zorgpersoneel.

Voordelen van robots in de zorg:

Voor de gebruiker:

 • meer privacy;
 • meer sociaal contact (niet alleen met zorgmedewerkers, maar ook met familie of mantelzorg die via de robot werkt);
 • meer onafhankelijkheid;
 • meer veiligheid;
 • gespecialiseerde hulp is voor iedereen beschikbaar.
Voor de zorgverlener:

 • door inzet van robots worden eerder diagnoses gesteld;
 • de opname kosten ziekenhuis dalen;
 • juist medicijn gebruik wordt bevorderd;
 • vermindert kosten en tijd vanwege logistiek;
 • minder fysieke belasting;
 • meer tijd voor persoonlijk contact en menselijke aandacht.

robot en mens

Veiligheid en regelgeving.

Alle door Roboticare voor verkoop aangeboden robots en toepassingen voldoen aan de relevante normen zoals ISO9999:2011 (NEN, 2012) en of beschikken over een CE keurmerk.

Meer informatie over robots? We zijn u graag van dienst.

Stuur e-mail.

part of:

logo_venturecare